خدمات من

خدماتی که من و گروه کسب و کار ثابت به عزیزان ارائه میکنیم:

مشاور پزشک یک کسب وکار یا سازمان و یا مدیران می باشند.

خدماتی که ایشان به سازمان ها و مجموعه ها و مدیران میتوانند داشته باشند:

  • مشاوره و آموزش توسعه و راه اندازی کسب وکار
  • مشاوره و آموزش مدیریت و رهبری
  • مشاوره و آموزش فروش و استراتژی های فروش
  • مشاوره و آموزش توانمند‌سازی مدیران و پرسنل
  • مشاوره و آموزش توسعه فردی
  • مشاوره و آموزش برندسازی و برندسازی شخصی
  • مشاوره و آموزش سیستم سازی کسب وکار (سازمان)

-----------------------------------------------------

روش های مشاوره به سه شکل انجام میگیرد:

  • به صورت حضوری که در صورت تمایل در محل کسب وکار فرد انجام میگیرد
  • به صورت آنلاین که در بستر اینترنت با استفاده از نرم افزاری هماهنگ و انجام میگیرد
  • به صورت تلفنی که پس از هماهنگی ها این نوع نیز انجام میشود

زمان هر جلسه مشاوره ۱ ساعت میباشد

مبلغ بیعانه جهت رزرو وقت مشاوره باید انجام و به حساب معرفی شده شخص آقای علی ثابت واریز شود.

شماره کارت:

۶۱۰۴۳۳۷۸۰۷۸۲۴۹۹۸

به نام علی ثابت