خدمات من

خدماتی که من و گروه کسب و کار ثابت به عزیزان ارائه میکنیم:

مشاوران پزشک یک کسب وکار یا سازمان و یا مدیران می باشند.

خدماتی که ایشان به سازمان ها و مجموعه ها و مدیران میتوانند داشته باشند:

 • مشاوره و آموزش توسعه و راه اندازی کسب وکار
 • مشاوره و آموزش مدیریت و رهبری
 • مشاوره و آموزش فروش و استراتژی های فروش
 • مشاوره و آموزش توانمند‌سازی مدیران و پرسنل
 • مشاوره و آموزش توسعه فردی
 • مشاوره و آموزش برندسازی و برندسازی شخصی
 • مشاوره و آموزش سیستم سازی کسب وکار (سازمان)
 • مشاوره و تدوین بیزینس پلن و بیزینس مدل
 • مشاوره در راه اندازی کارخانجات صنعتی و یا خرید تجهیزات صنعتی
 • مشاوره و راهبری در جذب و استخدام پرسنل توانمند

-----------------------------------------------------

روش های مشاوره به سه شکل انجام میگیرد:

 • به صورت حضوری که در صورت تمایل در محل کسب وکار فرد انجام میگیرد
 • به صورت آنلاین که در بستر اینترنت با استفاده از نرم افزاری هماهنگ و انجام میگیرد
 • به صورت تلفنی که پس از هماهنگی ها این نوع نیز انجام میشود

زمان هر جلسه مشاوره ۱ ساعت میباشد

مبلغ بیعانه جهت رزرو وقت مشاوره باید انجام و به حساب معرفی شده زیر که به نام شخص آقای علی ثابت می باشد ،واریز شود.

شماره کارت:

۶۱۰۴۳۳۷۸۰۷۸۲۴۹۹۸

علی ثابت